Gyermek pszichológiai tanácsadás

Mikor javasoljuk, hogy kérjen tanácsadást?

A gyermeknek nyújtott tanácsadási folyamat során:

Az első találkozásra mindig csak a szülő érkezik, vele átbeszéljük a felmerülő problémát, kérdéseket.  

Majd megismerkedünk a gyermekkel és biztonságot teremtő keretek között a gyermek életkorának megfelelő játékokkal, tesztekkel, módszerekkel törekszünk a probléma hátterében álló lehetséges okokat feltárni, megérteni. 

Az állapot feltáró folyamatot egy szülői tájékoztatás, visszajelzés zárja, ahol közös döntés születik arról, hogy a gyermeknek van-e szüksége további pszichológiai megsegítésre vagy a szülőnek további konzultációra.

A gyermekekkel való foglalkozások 45 percesek és általában heti rendszerességgel zajlanak. A beszélgetés háttérbe szorul, a gyerekek pszichológiai megsegítésében nagy szerepet kap a játék, a rajzolás, az alkotás, a fantázia. Ezek a tevékenységek lehetőséget biztosítanak a gyermek számára a probléma, az elakadás, a feszültségek, az érzések megjelenítésére, így a  nehézségek hozzáférhetővé, feldolgozhatóvá és a szülő felé is közvetíthetővé válnak.

A gyermekkel történő munka során figyelmet fordítunk a problémához igazodó módszerek alkalmazására. A gyermekkel történő hatékony munka során hangsúlyt fektetünk a szülők bevonására is.